Polityka ochrony prywatności

1. WSTĘP
Administratorem strony www.spyke.it jest Spyke Technology Sp. z o.o (Dostawca). Spyke Technology Sp. z o.o kontroluje wykorzystanie danych osobowych użytkowników serwisu www.spyke.it.
Spyke Technology Sp. z o.o będzie dalej nazywany „Spółką” lub „My”.
Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie zasad przedstawionych poniżej.
Niniejsza polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy zbierać od Państwa lub które mogą zostać udostępnione podczas odwiedzania strony internetowej www.spyke.it („Witryna internetowa”) oraz nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.
Ta polityka dotyczy informacji, które zbieramy poprzez:
• Stronę internetową.
• E-maile, wiadomości tekstowe i inne formy wiadomości elektronicznych pomiędzy Państwem a witryną SPYKE.IT
Nie dotyczy to informacji gromadzonych przez:
• Dostawcę w trybie offline lub w jakikolwiek inny sposób, w tym na dowolnej innej stronie internetowej obsługiwanej przez Spółkę lub jakąkolwiek stronę trzecią (w tym podmioty zależne od Spółki);
• Dowolną osobę trzecią (w tym podmioty zależne od Spółki), w tym za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą łączyć się z Witryną lub być dostępne z Witryny.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby poznać zasady i praktyki dotyczące gromadzenia Państwa danych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Uzyskując dostęp do tej Witryny internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami i praktykami, mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Witryny internetowej. Ta polityka może ulec zmianie – dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu zmian jest uważane za akceptację tych zmian, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie aktualizacji zasad.

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKACH I W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY
Gromadzimy kilka rodzajów informacji dotyczących użytkowników Witryny internetowej, w tym informacje takie jak:
• Pozwalające zidentyfikować użytkownika – imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, login, hasło lub numer telefonu itp. („dane osobowe”);
• Dotyczące Państwa, ale indywidualnie Państwa nie identyfikujące
• Dane o sprzęcie używanym do uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i szczegółach użytkowania.

Jak zbieramy te informacje:
• Bezpośrednio od Państwa, gdy podadzą je Państwo.
• Automatycznie podczas poruszania się po witrynie. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie.

Informacje, które nam przekazujesz.
Informacje, które zbieramy w Witrynie lub za jej pośrednictwem, mogą obejmować:
• Informacje, które podają Państwo, wypełniając formularze, takie jak rejestracje użytkowników, konta klientów w Witrynie lub inne informacje, o które możemy Państwa również poprosić, gdy zgłaszają Państwo problem z Witryną.
• Kopie (i/lub zapisy) Państwa korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli się z nami Państwo skontaktują
• Szczegóły transakcji przeprowadzanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu czy / i realizacji Państwa zamówień. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Witryny internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie informacji finansowych.
• Rejestracja przez e-mail — mogą Państwo zarejestrować się w Witrynie internetowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz promocje od Dostawcy. Aby się zarejestrować, Dostawca może poprosić Państwa o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail, zainteresowania, płeć, wiek i preferencje dotyczące poczty e-mail.
• Ankiety, loterie i promocje — jeśli zdecydują się Państwo w nich uczestniczyć, Dostawca może zażądać informacji, takich jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz zainteresowania lub preferencje dotyczące produktów. Informacje te są wykorzystywane w celu wprowadzenia Państwa do naszych promocji. Możemy wykorzystywać te informacje do komunikowania się z Państwem w sprawie naszych produktów, usług i promocji, ale tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Mogą Państwo dostarczać także informacje, które mają być publikowane lub wyświetlane (dalej: „opublikowane”) w publicznych obszarach Witryny internetowej lub przekazywane innym użytkownikom Witryny lub stronom trzecim (łącznie „Wkład użytkownika”). Państwa Wkłady Użytkownika są publikowane i przekazywane innym osobom na Państwa własne ryzyko. Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione.
Szczegóły użytkowania, adresy IP i pliki cookie.
Gdy poruszają się po Państwo po Witrynie internetowej i wchodzą z nią w interakcję, możemy automatycznie zbierać pewne informacje o Państwa sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania, w tym:
• Szczegóły Państwa wizyt w Witrynie, w tym dane o ruchu i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp i których używasz w Witrynie internetowej.
• Informacje o komputerze i połączeniu internetowym, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Informacje, które zbieramy automatycznie, to dane statystyczne i nie identyfikują żadnej osoby. Pomagają nam jednak ulepszać Witrynę i zapewniać lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę, umożliwiając nam:
• Przechowywanie informacji o Państwa preferencjach, pozwala nam to dostosować serwis do Państwa indywidualnych zainteresowań.
• Przyspieszyć Państwa wyszukiwanie.
• Rozpoznania Państwa po powrocie do Witryny.

Technologie, których używamy do tego automatycznego gromadzenia danych, mogą obejmować:
• Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Cookie to mały plik umieszczany na twardym dysku Państwa komputera. Mogą Państwo odmówić ich akceptacji, aktywując odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Jeśli jednak wybiorą Państwo to ustawienie, mogą nie mieć dostępu do niektórych części Witryny internetowej oraz jej pełnej funkcjonalności.
• Flashowe pliki cookie. Niektóre funkcje Witryny mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o Państwa preferencjach i nawigacji na Witrynie internetowej. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE
Wykorzystujemy informacje, które zbieramy na Państwa temat lub które przekazują nam Państwo, w tym wszelkie dane osobowe w celu:
• Zaprezentowania Państwu witryny oraz jej zawartości.
• Aby dostarczać Państwu informacje, produkty lub usługi, o które nas Państwo poprosili.
• Aby spełnić każdy inny cel, dla którego Państwo nam je udostępniają.
• Aby dostarczać Państwu powiadomienia dotyczące Państwa konta, w tym powiadomienia o wygaśnięciu i odnowieniu.
• Aby wykonać nasze zobowiązania i egzekwować nasze prawa wynikające z wszelkich umów zawartych między Państwem a nami, w tym do fakturowania i windykacji.
• Aby powiadomić Państwa o zmianach w Witrynie internetowej lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub dostarczamy za jej pośrednictwem.
• W jakimkolwiek innym celu za Państwa zgodą.

4. UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH
Możemy ujawniać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.
Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy lub które nam Państwo przekazują, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności:
• Naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym.
• Kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności i które są zobowiązane umownie do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do celów, w których im je ujawniamy.
• Kupującemu lub innemu następcy prawnemu w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Spółki, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w której przenoszone są dane osobowe posiadane przez Dostawcę na temat użytkowników Witryny.
• W jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas, gdy przekazują nam Państwo informacje za swoją zgodą.

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe:
• Aby zastosować się do dowolnego nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym odpowiedzieć na wszelkie żądania rządowe lub regulacyjne.
• Aby egzekwować lub stosować nasze warunki użytkowania https://www.spyke.it/terms-and-conditions i inne umowy, w tym do celów rozliczeniowych i windykacyjnych.
• Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

5. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA PAŃSTWA INFORMACJI
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wybór dotyczący danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Stworzyliśmy mechanizmy zapewniające Państwu następującą kontrolę nad Twoimi informacjami:
• Technologie śledzenia i reklama. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała Państwa, gdy pliki cookie są wysyłane. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać ustawieniami plików Flash cookie, proponujemy Państwu odwiedzenie strony ustawień odtwarzacza Flash w witrynie firmy Adobe. Jeśli wyłączą lub odrzucą Państwo pliki cookie, niektóre części tej witryny internetowej mogą być wówczas niedostępne lub nie działać prawidłowo.
• Oferty promocyjne od Dostawcy. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa adres e-mail/dane kontaktowe były wykorzystywane przez Dostawcę do promowania produktów lub usług naszych lub osób trzecich, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji poprzez przesłanie nam e-maila z prośbą o usunięciu danych kontaktowych na adres contact@spyke.it Jeśli wysłaliśmy Państwu promocyjną wiadomość e-mail, mogą Państwo wysłać nam zwrotną wiadomość z prośbą o pominięcie Państwa adresu e-mail w przyszłych newsletterach.

 

6. DOSTĘP I POPRAWIANIE PAŃSTWA DANYCH
Mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres contact@spyke.it, aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś.
Możemy nie uwzględnić prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana naruszyłaby jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny lub spowodowałaby, że informacje będą nieprawidłowe.

7. OCHRONA DANYCH
Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
Bezpieczeństwo Państwa informacji zależy również od samego użytkownika. Jeśli przekazaliśmy Państwu (lub wybrali Państwo) hasło dostępu do niektórych części Witryny internetowej, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła. Jeśli to możliwe, należy używać hasła niepowiązanego z informacjami takimi jak imię i nazwisko czy data urodzenia.
Należy zauważyć, że nie zawsze przekazywanie informacji przez Internet jest w pełni bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Pastwa danych osobowych przesyłanych do Witryny internetowej. Każde przekazanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za złamanie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie.

8. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania danych osobowych naszych użytkowników, powiadomimy Państwa o tym pocztą elektroniczną na podstawowy adres e-mail. Przypominamy jedynie, że są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że posiadamy do Państwa aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia wiadomości adres e-mail oraz za okresowe odwiedzanie Witryny i niniejszej polityki prywatności w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany.

9. INFORMACJE KONTAKTOWE
Spyke Technology Sp. z o.o. pod poniższym adresem jest administratorem danych, które od Państwa zbieramy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji, o którym mowa powyżej.
Aby zadać pytania dotyczące polityki prywatności i naszych praktyk w zakresie prywatności, mogą się Państwo skontaktować z nami pod adresem:
contact@spyke.it

lub napisać na adres:
Spyke Technology Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 207/213,
93-231 Łódź